СРПСКИ МАНАСТИРИ У КЊИГАМА

13 – 28. фебруар, Хол Библиотеке

СРПСКИ МАНАСТИРИ У КЊИГАМА

Аутор изложбе: Станко Ковачић

Баштиници ране средњовековне културе, уточишта православља и српског идентитета, места где су се израђивале и чувале најстарије рукописне и штампане књиге, величанствена архитектонска здања, ризнице историје уметности, српски манастири у својој постојаности представљају праве сведоке свих догађања и промена кроз које је пролазио наш народ.

Проучавањем наших манастира са свих ових аспеката се бавило много наших истраживача, књижевника, етнолога, путописаца, фотографа, архитеката, сликара, историчара, историчара уметности. Један од пионира проучавања манастирске грађе новије српске историје је Вук Стефановић Караџић, да би његовим стопама кренули Павле и Јосиф Шафарик, Иларион Руварац, епископ Никодим Милаш, Веселин Чајкановић, Милан Кашанин, Александар Дероко, Дејан Медаковић, Димитрије Богдановић, Војислав Ђурић, Слободан Милеуснић и многи други.

Библиотека Дома културе „Студентски град“  ће изложити само део значајне збирке публикација о српким манастирима из свог фонда, са посебним акцентом на литературу која се бави манастирским библиотекама.

Top