СОЦИОЛОГИЈЕ НОСТАЛГИЈА

Среда 15. децембар у 19.00
Магистрала „Драган Ве Игњатовић“ / Live streaming на друштвеним мрежама ДКСГ


Разговор о књизи Ане Петров
СОЦИОЛОГИЈЕ НОСТАЛГИЈА (Завод за уџбенике, 2021)
Учествују: др Мирјана Мисаиловић (уредница књиге), др Владислава Гордић Петковић (књижевна теоретичарка и критичарка) и др Ана Петорв (музиколошкиња и социолошкиња)


„(...) савремена психологоја говори о носталгичном стању, о томе шта изазива носталгију а шта је њоме изазвано, о дугорочним бенефитима по здравље, о томе да носталгија има своју будућност, будући да је корисна за психу, да ублажава тегобе у тренуцима психичке кризе. Она, такође, доприноси стварању позитивних емоција и активира сећања на прошлост, чиме ојачава лучност за садашњу кризу, те је тиме оспособљава за будућност. Kако би гласио социолошки еквивалент оваквој психолошкој дијагнози?"

Из књиге

Ана Петров (1982), музиколошкиња и социолошкиња, ванредна професорка на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум у Београду, где предаје неколико курсева из области социолошких и антрополошких теорија, ауторка je бројних чланака и поглавља у књигама из области социологије културе и социологије музике, монографија о Пјеру Бурдијеу и Бруну Латуру,  студије о научном империјализму у дискурсу о музици Макса Вебера (Rethinking Rationalisation, Hollitzer Verlag, Wien, 2016), као и студије о рецепцији југословенске музике у постјугословенском контексту (Југословенска музика без Југославије. Kонцерти као места сећања, ФМK, 2016).

Top