СНАГА ИНТЕРАКЦИЈЕ - онлајн презентација изложбе студената Београдске политехнике

                      

Субота, 5.децембар

 

СНАГА ИНТЕРАКЦИЈЕ - онлајн презентација Изложбе радова студената Високе школе струковних студија - Београдска политехника 

Висока школа струковних студија - Београдска политехника, већ традиционално у Великој Галерији Домa културе Студентски град организује изложбу студенских радова Oделења за дизајн, као интегрални део наставног процеса. Међутим, услед епидемиолошке ситуације проузроковане Ковид19 вирусом, ове године уместо изложбе у Великој галерији ДКСГ, Београдска политехника ће изложбу студентских радова представити путем онлајн презентације доступне путем линка http://izlozbadizajn.politehnika.edu.rs/

Насловна тема овогодишње изложбе студентских радова  „Снага интеракције“ односи се на успостављање међусобног утицаја и повезивања. Реч интеракција потиче од латинских речи “inter“ - између и “agere” - деловати. Означава међусобни утицај између наведених одсека, насталих студентских радова и посматрача односно конзумената, као заједничких учесника у обликовању и конципирању презентованих радова из дизајна и уметности као и значења речи интеракција, односно успостављање односа међузависности и узајамног дејства и акције. 

У оквиру онлајн презентације студентских радова Београдске политехнике, представљају се студенти  Одељења за дизајн основних студија, са четири акредитована студијска програма: Графички дизајн, Дизајн индустријских производа, Модни дизајн, Концепт и карактер дизајн и мастер струковних студија на графичком дизајну.

проф. др ум Јелена Јоцић

Top