САША ПЕТРОВИЋ ЗУЉА: ПОРТРЕТ ГРАДА

Среда, 20. март у 20.00, Мала сала

Филмска трилогија Саше Петровића Зуље на­стајала је у различитим временским периоди­ма, представљајући низ покретних слика који говори о обичном граду у Србији у периоду од четврт века, од 1990-их до данас. Три фил­ма – Интермецо, Путовање изнутра... бр. 581 и Рупе – сложила су се у трилогију под нази­вом Портрет града и ово је омаж граду у ком се аутор родио и у ком је одрастао. Сваки од филмова на свој начин дочарава различите импресије и појавности које су повезане са егзистенцијом у Лазаревцу.

Интермецо је снимљен пре 25 година, а мон­тиран је двадесет година касније. Сама идеја филма је да тренутни доживљај приликом снимања двадесет година касније постане фактички чин носталгије (најбоље године наших живота). Монтиран је убрзано и по­стављен наопачке, да реферира на сам до­живљај 1990-их, који би се у разговору ауто­рове генерације називао године ноћи и магле. Све је било наопако, магловито и мрачно.

Путовање изнутра... бр. 581 филм је који на апстрактан начин дочарава утисак вожње приградском линијом Лазаревац-Београд.

Рупе су хибридни комад који реферише на тренутна актуелна питања екологије, отуђе­ности, егзистенцијалног страха кроз хибри­дну форму, и може се гледати кроз призму више жанрова, као кратки хорор, експери­ментални али као ангажовани документарни филм.
 

Top