РОДНО РАВНОПРАВНИ?

Понедељак, 10. мај

19.00, Летња сцена/Велика сала

Гост: Министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић

Начело родне равноправности и недискриминације је једно од темељних начела људских права. Ипак, родна неравноправност је још увек  врло присутна у огромној већини видова друштвеног живота. Родна равноправност подразумева равноправну видљивост, оснаженост и учешће оба пола у свим сферама јавног и приватног живота. Родна равноправност је супротна родној неравноправности, а не родним разликама и њен циљ је да промовише пуно учешће жена и мушкараца у друштву. Концепт који значи да сва људска бића имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама; да се различито понашање, жеље и потребе жена и мушкараца у једнакој мери узимају у обзир, вреднују и подржавају.

Шта доноси нови Нацрт закона о родној равноправности? До када ћемо се борити за равноправност да пред законом и у пракси сви будемо једнаки, у животу изједначени, да имамо право и као жене и као мушкарци да заједно одлучујемо о сваком сегменту политичког и јавног живота? Да ли су на овом поднебљу још увек  дубоко укорењени традиционални културни обрасци или смо спремни за практично спровођење политике апсолутне једнакости?

 

Top