Разговор о књизи савременог румунског писца Влада Зографија СПОРЕДНИ ЕФЕКТИ ЖИВОТА

Представљање једног од најзанмимљивијих савремених с+рунмунских писаца

Чевртак 22. септембар у 19.00, Instagram и Facebook ДКСГ
Представљање романа СПОРЕДНИ ЕФЕКТИ ЖИВОТА 
ВЛАДА ЗОГРАФИЈА у преводу с румунског Ђуре Миочиновића (KРР, 2020)
Разговарају Ђура Миочиновић, Александра Рашић и Тамара Митровић


„Највећи успех романсијера је да стварност опонаша књигу, а не обрнуто. Влад Зографи је написао роман о румунској актуелности и преостаје само да му сваки читалац, на својој кожи, провери кредибилитет. Савет критичара: не читајте ову књигу, него је слушајте онако како се слуша музика: она је једна савремена симфонија.“
Јоана Првулеску

Влад Зографи ( 1960, Букурешт) дипломирао је физику, докторирао атомску физику. Објављивао је прозу (приповетке „Лево колено или десно колено”,  роман „Нови човек), позоришне комаде: „Исабела, љубави моја” (Награда Савеза писаца Румуније), „Едип у Делфима”, „Kраљ и леш”, „Будућност је макулатура” (Награда Савеза писаца Румуније), „Америка и акустика” (Награда Савеза писаца Румуније), „Сви твоји умови” и „Петар”,  изведен на Бијеналу у Бону '98. Овим романом (награда Observator Lycaeum) вратио се прози, а његов најновији роман је „Седми октобар”.
 

Top