ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОП ВИДЕО СПОТА 2

Среда, 17. фебруар у 20.00, Инстаграм и Фејсбук ДKСГ

Почев од јануара 1967, телевизијски серијал Концерт за луди млади свет је систематски представљао спотове југословенских бит група, како афирмисаних тако и оних које су тек почињали. Режисер ових (у светским оквирима) иновативних емисија беше, сада покојни, Јован Ристић Рица. Влада Јанковић Џет, у то време басиста Црних бисера, прича како је Рица снимао спотове његове групе и како су се довијали да избегну цензуру.

Top