Умешност комуницирања / Данијела С. Петровић

Умешност комуницирања /Данијела С. Петровић - Београд: Clio, 2019.

„Данијела С. Петровић професорка је комуникацијских вештина на Одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Више од двадесет година бави се интердисциплинарном темом комуникације из психолошке перспективе.

’Теме које су у књизи обрађене пружају она сазнања која су потребна како различитим професионалцима, тако и људима у свакодневном животу, да успешно одговоре на комуникацијске изазове и унапреде своје интерпесоналне односе.’ (др Тамара Џамоња Игњатовић)”. (преузето са корице књиге)

Top