Представљање изабраних песама и романа  "Песма" ОСКАРА ДАВИЧА 

Четвртак 13. јун у 19.00
Клуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић“

Представљање два тома изабраних песама и романа  ОСКАРА ДАВИЧА 
ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ I (1930 – 1963),
приредио Бојан Марковић (Контраст, 2023)  
ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ II (1969 – 1989), приредио Бојан Марковић (Контраст, 2024)  
ПЕСМА (Контраст, 2023)
Учествују: Бојан Марковић, Горан Коруновић и Иван Исаиловић

„Оскар Давичо, заједно са другим авангардистима и надреалистима, носилац је модернистичке парадигме (...). Биће изнова препознат по техници аутоматског писања, поетичкој свести изграђеној у сенци психоаналитичког поимања субјективности и писма, надреалистичкој експерименталној пракси, свесним и несвесним токовима и односима.“
Бојан Марковић

„Посматрано најпре у светлу заснивања књижевне модерности у нашој култури, тај роман стоји на почетку процеса еманципације послератне литературе од строге подређености идеолошким обрасцима. (...) Исписан густим језиком који интензивно евоцира разнородне нивое стварности – од интимних до екстерно-друштвених – роман успешно испуњава захтеве и трилер-жанра и модернистичке тежње да се нијансирано захвати свест јунака.“
                                        Горан Коруновић

Оскар Давичо (Шабац, 18. јануар 1909 — Београд, 30. септембар 1989), српски и југословенски песник и прозни писац, једини добитник чак три НИН-ове награде, уз есејистику и романе, објавио је тридесетак поетских збирки, чиме се убраја у наше најпродуктивније песнике. Према речима Ј. Деретића, „Давичо је својим талентом, стваралаштвом и ширином утицаја надмашио све остале књижевнике надреалисте“. 
 

Top