ПРАВО НА ДОМ

Понедељак, 21. јун

19.00, Амфитеатар/Клуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић” 

Принудна исељења људи из њихових домова најчешће се разумеју као последица судских одлука и дуговања. Статистички подаци о узроцима исељења веома су ретки. Зашто нас исељавају? Да ли је истина да се принудно из својих домова исељавају само људи који су дужници? Шта су основне одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године? Каква је улога јавних извршитеља у процесу исељења? Зашто парво и правда овде често нису на истој страни? Зашто је борба за правду истовремено и борба за законитост? Како да систему омогућимо да у мору бирократски аутоматизованих одлука препозна појединца? Да ли ово може сваком да се деси?

На ова и друга питања, одговараће гости трибине “Право на дом” :  Ана Крстић (правница), Татјана Аничић (као тзв. треће лице - жртва исељења) и Марко Црнобрња (активиста здружене акције "Кров над главом").
 

Top