Политика приватности

Политика приватности


Пословна пракса ДKСГ у вези са прикупљањем и коришћењем података, путем ове или било које друге Интернет презентације у власништву, регулисана је путем тренутно важеће полисе објављене на јавној презентацији. Ова полиса може бити допуњена у случају производа или услуга које имају сопствену полису приватности. Ова полиса приватности не регулише приватност у вези са активностима које се обављају мимо Интернет презентације, других Интернет презентација, или производима и услугама код којих је полиса приватности регулисана Уговором.
Ова Интернет презентација, производи и услуге су предвиђене за особе свих узраста.


Прикупљање података


Већи део ове Интернет презентације посетилац званичног wеб сајта ДKСГ, у даљем тексту Посетилац, може прегледати без уноса било каквих личних информација. Одређени делови ове Интернет презентације могу од Посетиоца затражити неке личне информације, оквиру попуњавања и слања он-лине формулара. Kоришћење ових делова Интернет презентације је у потпуности опционо. Уколико се Посетилац одлучи да прегледа, односно користи ове делове Интернет презентације, постоји могућност обавезног уноса одређених информација. Уколико Посетилац не унесе обавезне информације, на жалост, неће моћи да користи део Интернет презентације за који се наведене информације захтевају. Посетилац који је дао личне информације у оквиру попуњавања и слања он-лине формулара, има право да затражи њихово брисање или измене као и то да има увид у начин чувања и обраде тих података.

Током коришћења Интернет презентације, производа и услуга, ДKСГ такође може прикупљати одређене информације о рачунару Kорисника како би унапредио Интернет презентацију, производе и услуге. Примера ради, променљиве из радног окружења: тип Интернет читача (Интернет Броwсер), врста оперативног система, резолуција екрана, улазне и излазне странице, схема кретања по Интернет презентацији, ИД сесије (јединствени идентификатор који се додељује Интернет читачу приликом повезивања с Интернет презентацијом), ИП (Интернет Протоцол) адреса рачунара Посетиоца ће бити записани у лог фајл на серверу. ДKСГ ове информације користи за мерење промета и протока података путем Интернет презентације, као и коришћења одређених производа и услуга. Информације које се том приликом прикупљају неће се користити за повезивање с личним информацијама уколико немамо одобрење Посетиоца, сем уколико је супротно наведено у овој полиси приватности.

ДKСГ има право прављења резервних копија дела или целокупних података (укључујући конфигурацију, садржаје, програме, поруке и друго) и чувања копија тих података за потребе одржавања система. Ове копије су намењене потребама ДKСГ.
Kоришћењем ове Интернет презентације, производа и услуга, Посетилац се саглашава и у потпуности прихвата да личне информације прикупљене путем Интернет презентације, производа и услуга могу бити преношене преко националних граница, складиштене и процесиране у било којој земљи на свету где ДKСГ има канцеларије или техничку опрему. Такође, Посетилац прихвата могућност да у одређеним земљама, процесирање информација може бити поверено трећим лицима или компанијама, попут процесора кредитних картица, транспортним агентима или компанијама, wеб хостинг компанијама, поштанским и е-маил компанијама, као и компанијама које се баве аналитиком Интернет саобраћаја. Личне информације Посетиоца ће бити доступне трећим лицима, у таквим случајевима, само како би комплетирали своје услуге, и неће бити доступне за њихове личне потребе или даљу дистрибуцију.


Kако се користе прикупљени подаци

 

ДKСГ прикупља информације како би олакшао употребу Интернет презентације, као и да би спречио злоупотребу и нелегалне активности у оквиру исте. Информације се такође користе за све бенефиције које могу произићи из коришћења одређених производа и услуга, попут техничке подршке која је доступна само регистрованим корисницима. Информације се могу користити и у циљу пружања лично прилагођеног искуства у коришћењу Интернет презентације, информација везаних за нове производе и услуге, специјалних понуда, као и других сличних информација.

ДKСГ може прикупљати информације о коришћењу Интернет презентације, производа и услуга, попут броја преузимања одређених фајлова, типова услуга, дневног броја корисника Интернет презентације, броја прегледаних страница, ИП адресе рачунара. Ове информације се прикупљају у агрегатној форми без појединачне идентификације, иако се ИП адресе и ИД сесије могу користити у случајевима превентиве злоуптреба и нелегалних активности. ДKСГ ове агрегатне статистичке информације користи како би унапредио Интернет презентацију, производе и услуге, и пружио што релевантније искуство нашим корисницима, као и у потребе статистичких анализа.


Поштовање личних информација


ДKСГ препознаје и поштује важност одговорне употребе података прикупљених путем Интернет презентације, производа и услуга. ДKСГ ће поштовати  права Посетиоца по питању приступа, исправки и уклањања личних информација. ДKСГ може искомуницирати одређене информације с Посетиоцем, по питању производа, услуга и специјалних понуда, сем у случају да је Посетилац одлучио да такве информације не прима, или су исте забрањене законом. У одређеним случајевима се информације ипак могу искомуницирати са Посетиоцем уколико је то неопходно како би несметано наставио с коришћењем Интернет презентације, одређених производа и услуга. У случајевима где је то по закону неопходно, ДKСГ ће предати личне информације Посетиоца надлежним службама.


Заштита личних информација

 

Личне информације Посетиоца које су у вези с регистрацијом на Интернет презентацији, самом Интернет презентацијом, производима и услугама се називају Регистрационим информацијама. Регистрационе информације се заштићују на више начина. Саме регистрационе информације се чувају на заштићеним серверима, којима само одређено особље ДKСГ има приступ. Све регистрационе информације се штите енкрипцијом приликом њиховог слања или трансфера на друге сервере. Саме шифре које се користе су такође заштићене енкрипцијом.
Јавне интернет презентације

Молимо вас да обратите пажњу да уколико објављујете садржаје на јавним блог, цхат, форум, или буллетин боард дискусијама или Интернет презентацијама, све информације су јавно доступне посетиоцима те Интернет презентације. Све личне информације које користите приликом регистрације на сличним сајтовима, за потребе регистрације, корисничког профила или самог објављивања садржаја су најчешће јавно доступне, могу бити читане или прикупљане од стране трећих лица. ДKСГ није одговоран за било какве личне или друге информације које Посетилац објави на горе наведеним или сличним Интернет презентацијама.

Top