Плесно музички перформанс: SCISSORS

Среда, 26. јун, 20.00 Велика сала

Плесно музички перформанс - Докторски испит Катарине Милосављевић

„Scissors“

Докторски уметнички пројекат пијанисткиње и студента III године Интердисциплинарних докторских студија Вишемедијске уметности на Универзитету уметности у Београду Катарине Милосављевић, балетски комади јединственог назива „SCISSORS“, бави се темом буђења и проналажења изгубљене емпатије у односу између две уметнице. Осмишљен је као плесно-музички перформанс за балетску играчицу и колаборативну пијанисткињу. Циљ пројекта је да се средствима преузетим из балетске уметности – савременом игром и клавирском музиком која покрет прати и води, кореодрамски прикаже специфичан однос корепетитор – играч, и значај разумевања израза, средстава и ограничења другог приликом заједничког стварања. Назив перформанса, SCISSORS (МАКАЗЕ),  одабран је јер две стране маказа симболизују међусобну зависност и сарадњу различитих људи или идеја, ради постизања заједничког циља. Као што једна страна маказа не може обављати своју функцију без друге, тако се ни компонтенте једног ентитета не могу успешно остварити независно једна од друге.

Нека од питања које комади постављају су како се гради хармоничан заједнички однос, како се губи и поново развија заинтересованост за потребе и жеље друге особе и како кроз разумевање другог разумевамо себе. Колика је наша одговорност према другима и до које мере је неопходно суспендовати лична стремљења, како би се поред нас развила и процветала аутентична природа друге особе? Како бринемо за туђе светове и како их укључујемо у сопствени?

Овај плесно-музички перформанс базиран је на савременој балетској игри са традиционалним основама. Пред публику доноси непосредна искуства из балетске вежбаонице. Документарни видео рад који је саставни део перформанса контекстуализује га у данашњем тренутку, у урбаном, брзом начину живота, са циљем ширења фокуса на недостатак емпатије у  ширем друштвеном контексту.

Улаз слободан.

Top