Писмо између језика и културе / Вања Станишић. - Београд : Логос, 2019.

Писмо је једна од суштинских одлика цивилизације. Оно је очигледан доказ да је неки народ изашао из предисторије и ступио у период свога историјског развоја. Графичка порука неке цивилизације може, по правилу, бити прочитана и дешифрована, будући да се ослања на систем одређеног језика. У том смислу у науци о писму се још увек води расправа о томе да ли се писмо рађа истовремено с цивилизацијом, баш као што се и цивилизација рађа с писмом? То и јесте једно од главних питања ове књиге. (преузето са корице)

Top