ПАЛЕСТИНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФИЛМОВИ

Среда, 13. март у 20.00, Студио 28

Због судбине палестинског народа током последњих седамдесет шест година гото­во сви филмови произведени у Палестини (или од стране Палестинаца) имали су у мањој или већој мери изражену политичку и друштвено-ангажовану димензију, а то се свакако односи и на експерименталне фи­лмове и видео-радове. Један од најзначај­нијих и најпознатијих филмова ове врсте је документарно-експериментални филм „Увод у крај расправе” (Introduction to the End of an Argument, 1990) који су режирали Џејс Салум и Елија Сулејман. Овај филм у трајању од 40 минута састављен је од архивских снимака из филмова, телевизијских репортажа и доку­ментараца, а циљ му је да покаже на који на­чин су Западни медији током више деценија представљали Палестинце, Арапе и Блиски исток уопште и на који начин се кроз медије и филмове вршила политичка пропаганда. Поднаслов филма је „Интифада – Говорити за себе... говорити за друге”.

Поред овог филма биће пуштено још неко­лико новијих кратких експерименталних филмова из Палестине. Сви филмови који ће бити приказани су са титловима на енглеском језику. За предавање и разговор о филмовима задужен је редитељ Саша Перић (Самообра­зовни универзитет „Светозар Марковић”).

Top