ОТВОРЕНИ ПРИСТУП У ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ

Среда, 20. октобар,18.00, Библиотека – Електронска читаоница

Предавач: Обрад Вучковац

Предавање у оквиру пројекта „Читаоница за референсни рад и групно учење“ подржаног од стране Министарства културе и информисaња РС.

Покрет Отвореног приступа (енг. Open Access) доноси значајне промене у досадашњу праксу објављивања научних резултата. У више студија је доказано да се објављивањем у отвореном приступу може значајно повећати видљивост и утицај научних радова. На овом предавању упознаћемо се са употребом отвореног приступа у научним часописима и дигиталним платформама, као и најновијим захтевима водећих светских финансијера науке који утичу на промене приступа научних истраживања у многим земљама света. Предавање ће посебно користити академској заједници, као и свима који желе да сазнају више о отвореном приступу у онлајн окружењу.

Top