ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈИ ДКСГ ЗА 2023. ГОДИНУ

ДОМ КУЛТУРЕ СТУДЕНТСКИ ГРАД – ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈИ ДКСГ ЗА 2023. ГОДИНУ
Дом културе Студентски град расписује конкурс за излагање у Галерији ДКСГ у 2023. години. 
Конкурс је отворен од 3. до 30. октобра 2022. године.  

На конкурс је потребно послати:
1. Опис предлога пројекта (до 3000 карактера са размацима)
2. Визелну презентацију пројекта (до 10 фотографија)
3. Техничку спецификацију пројекта
4. Биографију
5. Контакт податке, обавезно важећу е-маил адресу

*Све горе наведене информације се морају наћи у једном ПДФ документу, у супротном, апликација неће бити узета у разматрање
**ПДФ документ мора да носи име уметника или пројекта
Пријаве се шаљу на електронску адресу: galerija@dksg.rs      
Или се шаљу поштом (материјал у једном пдф документу снимљен на ДВД-у или одштампан) на адресу:
(за конкурс – Галерије ДКСГ)
Дом културе Студентски град
Булевар Зорана Ђинђића 179
11070 Нови Београд
Пријаве које буду непотпуне и које стигну након рока неће бити разматране.
Конкурсна документација се не враћа.
Пријаве разматра и одлуку о излагању доноси савет Галерија ДКСГ: Марко Лађушић (редовни професор ФПУ, Београд), Оливера Парлић (доцент ФЛУ, Београд), Владимир Ранковић (ванредни професор, ФИЛУМ, Крагујевац), Маја Станковић (редовна професорка, ФМК, Београд), Маида Груден (уредница ликовног програма ДКСГ).
Савет Галерија ДКСГ ће узети у разматрање само пројекте и изложбе који до сада нису били реализовани.
Резултати конкурса биће објављени на сајту www.dksg.rs  најкасније до 10 новембра 2022. године. О одлуци савета Галерија ДКСГ учесници конкурса ће бити обавештени  е-мејлом.
За све додатне информације заинтересовани се могу обратити уредници ликовног програма Дома културе Студентски град Маиди Груден на мејл адресу: maida.gruden@dksg.rs  


Тлоцрт Галерије ДКСГ

Top