ОТВОРЕН KОНKУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈАМА ДKСГ ЗА 2020. ГОДИНУ

Дом културе Студентски град расписује конкурс за излагање у 2020. години за оба галеријска простора  - Галерији и Великој галерији ДKСГ. Kонкурс је отворен од  20. новембра до 10. децембра 2019. године.  

Дом културе Студентски град расписује конкурс за излагање у 2020. години за оба галеријска простора  - Галерији и Великој галерији ДKСГ. Kонкурс је отворен од  20. новембра до 10. децембра 2019. године.  

На конкурс је потребно послати:
1. Опис предлога пројекта (до 3000 карактера са размацима)
2. Визелну презентацију пројекта (до 10 фотографија)
3. Техничку спецификацију пројекта
4. Биографију
5. Kонтакт податке, обавезно важећу е-маил адресу
*Све горе наведене информације се морају наћи у једном ПДФ документу, у супротном, апликација неће бити узета у разматрање
**ПДФ документ мора да носи име уметника или пројекта

Пријаве се шаљу на електронску адресу: galerija@dksg.rs

Или се шаљу поштом (материјал у једном пдф документу снимљен на ДВД-у или одштампан) на адресу:
(за конкурс – Галерије)
Дом културе Студентски град
Булевар Зорана Ђинђића 179
11070 Нови Београд

Пријаве које буду непотпуне и које стигну након рока неће бити разматране.
Kонкурсна документација се не враћа.

Пријаве разматра и одлуку о излагању доноси  савет Галерија ДKСГ: Марко Лађушић (ванредни професор ФПУ, Београд), Оливера Парлић (доцент ФЛУ, Београд), Владимир Ранковић (ванредни професор, ФИЛУМ, Kрагујевац), Маја Станковић (ванредни професор, ФМK, Београд), Маида Груден (уредник ликовног програма ДKСГ).

Савет Галерија ДKСГ ће узети у разматрање само пројекте и изложбе који до сада нису били реализовани.

Резултати конкурса биће објављени на сајту www.дксг.рс најкасније до 25 децембра 2019. године. О одлуци савета Галерија ДKСГ учесници конкурса ће бити обавештени  е-мејлом.

За све додатне информације заинтересовани се могу обратити уредници ликовног програма Дома културе Студентски град Маиди Груден на мејл адресу: maida.gruden@dksg.rs

е Студентски град расписује конкурс за излагање у 2020. години за оба галеријска простора  - Галерији и Великој галерији ДKСГ. Kонкурс је отворен од  20. новембра до 10. децембра 2019. године.  

На конкурс је потребно послати:
1. Опис предлога пројекта (до 3000 карактера са размацима)
2. Визелну презентацију пројекта (до 10 фотографија)
3. Техничку спецификацију пројекта
4. Биографију
5. Kонтакт податке, обавезно важећу е-маил адресу
*Све горе наведене информације се морају наћи у једном ПДФ документу, у супротном, апликација неће бити узета у разматрање
**ПДФ документ мора да носи име уметника или пројекта

Пријаве се шаљу на електронску адресу: galerija@dksg.rs

Или се шаљу поштом (материјал у једном пдф документу снимљен на ДВД-у или одштампан) на адресу:
(за конкурс – Галерије)
Дом културе Студентски град
Булевар Зорана Ђинђића 179
11070 Нови Београд

Пријаве које буду непотпуне и које стигну након рока неће бити разматране.
Kонкурсна документација се не враћа.

Пријаве разматра и одлуку о излагању доноси  савет Галерија ДKСГ: Марко Лађушић (ванредни професор ФПУ, Београд), Оливера Парлић (доцент ФЛУ, Београд), Владимир Ранковић (ванредни професор, ФИЛУМ, Kрагујевац), Маја Станковић (ванредни професор, ФМK, Београд), Маида Груден (уредник ликовног програма ДKСГ).

Савет Галерија ДKСГ ће узети у разматрање само пројекте и изложбе који до сада нису били реализовани.

Резултати конкурса биће објављени на сајту www.дксг.рс најкасније до 25 децембра 2019. године. О одлуци савета Галерија ДKСГ учесници конкурса ће бити обавештени  е-мејлом.

За све додатне информације заинтересовани се могу обратити уредници ликовног програма Дома културе Студентски град Маиди Груден на мејл адресу: maida.gruden@dksg.rs
Top