ОНИ УОПШТЕ НИЈЕДНУ СТВАР НЕЋЕ СМАТРАТИ РЕАЛНОМ, ОСИМ ОВЕ СЕНКЕ...

10 - 31. март, Галерија
Отварање, четвртак, 10. март, 19.00

Изложба представља серију графика која у средиште ставља улогу коју светлост и њено одсуство имају у стварању уметничког дела. Полазиште за истраживање биле су уметности светлости — фотографија и фотограм, док су дела изведена у графичкој техници акватинте.

Ивана Јанковић je завршила Графички дизајн и мастер студије (Графика)  на ФИЛУМ-у  у Крагујевцу. Ради као асистент за ужу уметничку област Графика и графичке технике на истом факултету.

Top