Образовање на даљину – Мирослава Ристић, Данимир Мандић

Образовање на даљину – Мирослава Ристић, Данимир Мандић, Београд: Учитељски факултет, 2019.

 

„Читаоци ће у овом уџбенику наћи основне појмове, термине и значајне импликације које су у директној или индиректној вези са образовањем на даљину, упознаће се са елементима система образовања на даљину, веб орјентисаним учењем, методиком учења на даљину, програмским системима за реализацију образовања на даљину, инструкционом телевизијом, трендовима у образовању на даљину као и безбедношћу, етиком и ауторским правима у систему образовања на даљину.

Намера нам је да студенте укључимо у активно решавање проблема, креативно размишљање и стицање знања и вештина за изградњу мешовитог наставног окружења... Свако поглавље садржи примере из праксе, питања за дискусију, активности и корисне веб – локације.“                                                                                                             

(преузето из предговора)

 

Top