О необичним јунацима српске усмене епике

Четвртак 13. октобар у 19.00, Клуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић“
Представљање књиге Драгољуба Перића ПРАМЕН МАГЛЕ ПОЉЕ ПРИТИСНУО.  Необични јунаци српске усмене епике (Академска књига, 2022)
 

Четвртак 13. октобар у 19.00, Клуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић“
Представљање књиге Драгољуба Перића 

ПРАМЕН МАГЛЕ ПОЉЕ ПРИТИСНУО.  Необични јунаци српске усмене епике (Академска књига, 2022)
Учествују: Љиљана Пешикан Љуштановић, Лидија Делић, Бора Бабић и аутор

„Драгољуб Перић […] полази од конкретне поетске грађе и поред „исклизнућа у натприродно“ – фитоморфности, зооморфности, анимализације – указује на особености поетике усменог епског певања, које чине да се као вид онеобичења јавља и смрт […] Сви ови видови онеобичења сагледавају се, у коначном исходу, као драматични излазак епског јунака на поље збивања из оног прамена магле / таме који би могао бити метафора свеколиког заборава, као вид идеализације и идеологизације историјских и псеудоисторијских личности […].“
                                                                                                                                    Љиљана Пешикан Љуштановић

Драгољуб Ж. Перић (Смедерево, 1976) дипломирао је Српску књижевност и језик у Новом Саду, где је и магистрирао, а докторирао је 2013. у Београду. На Филозофском факултету у Новом Саду је ванредни професор за област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (Народна књижевност). Бави се фолклористиком, поетиком усмене књижевности, књижевношћу за децу, епском и хорор фантастиком и методиком наставе. Аутор је монографија: Трагом древне приче, Териоморфни јунаци словенске епике: Волх Всеславјевич и Змај Огњени Вук – компаративно типолошка анализа и Поетика времена српских усмених епских песама, као и стотинак научних радова. 
 

Top