,,Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то кажеш.“

Уторак, 20. новембар

19.00 , Kлуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић” 

Колико смо толерантни према различитости?

Толеранција је поштовање широког спектра културе, облика изражавања и хуманости. Она представља признање универзалних људских права и слободу других. Подразумева уважавање туђих идеја, ставова и начина живота, а бити толерантан значи бити свестан различитости других у односу на нас саме и прихватање те чињенице у свакодневном животу. Толеранција је хармонија у различитостима, она није само морална дужност, него и политички и законски захтев.

Устав Републике Србије гарантује једнакост свих грађана и забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, на основу пола, националне припадности, друштвеног порекла, политичког уверења, културе, језика, старости, психичке и физичке инвалидности.

 

Top