Наташа Папић

 

БИОГРАФИЈА: Рођена 1979. године у Врању, где је завршила основну школу и гимназију. Основне и мастер студије завршила на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду. У 2018. стекла стручно звање виши дипломирани библиотекар. Од 2004. године запослена у Библиотеци Дома културе „Студентски град“. Објављивала радове у домаћим стручним часописима: Читалиште, Јавне библиотеке. Аутор и предавач на радионицама информационе писмености у Дому културе „Студентски град“. Носилац неколико значајних пројеката којима је осавремењен рад у Библиотеци. Члан Комисије за економски и статусни положај библиотекара Заједнице библиотека Универзитета Србије.

Top