Наташа Папић

 

БИОГРАФИЈА: Рођена 1979. године у Врању, где је завршила основну школу и гимназију. Основне и мастер студије завршила на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду. У 2018. стекла стручно звање виши дипломирани библиотекар. Од 2004. године запослена у Библиотеци Дома културе „Студентски град“, од 2018. на месту шефа. Објављивала радове у домаћим стручним часописима: Читалиште, Јавне библиотеке, Високошколске библиотеке. Учествовала на неколико стручно-научних скупова у својству излагача, са објављеним радовима у зборницима са скупова. Аутор и предавач на радионицама информационе писмености у Дому културе „Студентски град“. Носилац неколико значајних пројеката којима је осавремењен рад у Библиотеци (Електронска читаоница, Читаоница за референсни рад и групно учење, Мултимедијални кутак). Један од аутора и уредник публикације Увод у информациону писменост. Члан Комисије за економски и статусни положај библиотекара Заједнице библиотека Универзитета Србије.

Top