МОЈ ЖИВОТ ЈЕ У МОЈИМ РУКАМА

Понедељак, 15. мај

19.00, Магистрала „Драган Ве Игњатовић“

Радионица: МОЈ ЖИВОТ ЈЕ У МОЈИМ РУКАМА

Радионицу води: Кристина Станковић, психолог

Да ли је мој избор увек моја одговорност?

Први корак ка било каквој промени јесте свесност. Она нам у руке даје моћ да бирамо, а самосталност избора намеће нам одговорност за сопствени живот. Психотерапијски рад се у највећој мери бави питањем свесности, изборности и одговорности, али и личним смислом који је јединствен и аутентичан и који, као такав, тежи да буде истражен. Ова радионица инспирисана је егзистенцијализмом и његовим зачетницима.

Top