МАЛА ШКОЛА ПРАКТИЧНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ - 11. део

Уторак, 22. фебруар

20.00, Фејсбук и Инстаграм

СЕНЕКИНИ САВЕТИ

Предавач: Милан Дамјанац

Кроз неколико целина, сазнајте како нам филозофија помаже да боље видимо себе и свет око себе.

Филозофи су ти који схватају колико су човек и свет око њега контрадикторни као и да је, упркос противречностима, све повезано са свиме. Филозофија помаже у формулисању мишљења о свету, разумевању његове нелогичности, утврђивању шта је исправно или погрешно за одређену особу, ситуацију и појаву. Она, могло би се рећи, помаже да се упозна цео свет и примени то знање у свакодневном животу.

Top