ЉУТИЦА-Ван конкуренције

15. новембар, Мала сала у 15:00

р. Градимир Николић, ул. Богдан Љутица, Анђелина Николић, Настасија Николић

Љутица Богдан јесте јунак из народних песама,али данас постоји млад момак са тим 
именом који у данашњем брзом инстант времену зна многе ствари које нису типичне 
за данашњу омладину. Будући да живимо у веку друштвених мрежа 
у коме се ништа није десило, а да није објављено, Љутица Богдан,овдашњи, одлучио 
је да у своје слободно време кува, припрема храну и све то пласира својој публици. 

Top