ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ

Уторак, 4. фебруар, 20.00, Велика сала
Народно позориште у Београду

Милена Марковић
ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ *
Играју: Слободан Бештић, Анастасиа Мандић, 
Нада Шаргин
Режија: Јована Томић

Свака влат траве, свака животиња, све има оно што видимо и нешто што се налази иза тога. Свет у својој бити је и радостан и обнављајући и страшан. Овде сам се трудила да је прича потпуно очишћена од било каквих топонима, биографских, географских, националних, да буде универзална и онирична и у томе сам успела”. 
Милена Марковић
 

Top