КУЛТУРА ТРАДИЦИОНАЛНЕ КИНЕСКЕ МЕДИЦИНЕ

Петак, 19. април 19:00, Магистрала „Драган Ве Игњатовић“

Прозор Шангаја

Предавач: др Марија Ђурђевић

Традиционална кинеска медицина има традицују дугу неколико хиљада година и уско је повезана са кинеском филозофијом. Основни постулат је холистички, посматра човека као целину која је у нераскидивој вези са природом. Човек је микрокосмос у макрокосмосу и сви закони макрокосмоса су примењиви и у људском организму.

Top