Креативност у интеракцији: психологија стваралаштва/ Бојана Шкорц

Креативност у интеракцији: психологија стваралаштва/ Бојана Шкорц – Београд: Центар за примењену психологију, 2018.

 

„Студија проф. др Бојане Шкорц посвећена је теми изузетно значајној како за лични развој појединца тако и за целокупно човечанство. Стваралаштво се испољава у различитим подручјима уметности, науке и свакодневног живота, што значи да је реч о широкој и разуђеној области проучавања. Теоријска разматрања, илустрована биографским подацима о познатим уметницима и другим ствараоциома, лепота стила и језика којима је књига написана чине ово штиво веома занимљивим. Осим за студенте ликовних уметности, обрађене теме су релевантне за наставнике и остале стручњаке који се баве младима, за истраживаче у области стваралаштва као и за читаоце заинтересоване за питања уметности, креативности и развоја младих.“

Из рецензије др Снежане Јоксимовић   (преузето са корице)

Top