КРАЉ ПЕСНИКА ИЗ ПАРИЗА

9 - 30. април, Хол Библиотеке

(200 година од рођења Шарла Бодлера)

Аутор изложбе: Вишња Благојевић, библиотекар

 

Навршава се двеста година од рођења Шарла Бодлера, једног од највећих светских песника и утемељивача модернизма.

Рођен je и умро у Паризу (1821-1867). Најпознатија Бодлерова дела су: Цвеће зла, Вештачки рајеви, Париски сплин, Светионици, Сликарски салони, Салон из 1845, као и многа друга. 

Бодлер је био активан учесник у уметничком животу свога доба. Као критичар и есејиста, писао  је опсежно о темама из француске културе. Бодлер је 1846. године објавио своју најпознатију збирку Цвеће зла (франц. Les fleurs du mal). Имао је знатан утицај на француску и енглеску књижевност. Четири године након његове смрти, Артур Рембо га је похвалио у писму и написао да је „краљ песника, прави Бог“.

Top