КА КРИТИЧКОЈ РЕВОЛУЦИОНАРНОЈ ПЕДАГОГИЈИ

Мирослав Цолић

Издавач, година издања: ДКСГ, 2021.

Уредник издања: Невена Милетић Сарић

Продајна места: Књижара ДКСГ

 

Испитујући смисао и циљеве образовања и васпитања у људској историји, аутор износи читав друштвено–историјски развој педагошке мисли од времена древног матријархата и преласка на патријархат, преко античке Грчке, средњег века, новог доба, Ренесансе, утопијског социјализма, модерног доба, периода француских материјалиста, периода светског просветитељства, кроз педагошке идеје с почетка XX века, кроз период нових знања из дечје психологије и педагогије, питања педагогије и медијске манипулације, до данашњег времена тзв. васпитања за толеранцију.

Кључно питање на које одговара ова књига јесте древно питање које је пољски филозоф и теоретичар образовања Богдан Суходолски само реактуализовао, а то је: како помирити педагогију егзистенције образовања за живот, са педагогијом есенције, или формирања људске личности, без које овог првог нема, или га нема на смисаон и срећан начин за појединца и друштво?

У фокусу ове студије нарочито бива критичка педагогија Паула Фреиреа – образовна теорија и пракса подучавања и учења, а које су у функцији политичке борбе за побијање и трансформацију доминантних репресивних друштвених наратива стварањем друштва једнаких. Таква педагогија указује на потребу за активном, критичком и дијалошком акцијом у и ка реалности, са циљем разумевања историје као привременог стања подложног сталним променама.

Top