КАКО НАПРАВИТИ ФОТО-КЊИГУ? / HOW TO MAKE A PHOTO BOOK?

Уторак, 24. новембар, 19.00

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ [с]БУК2 - МЕЂУНАРОДНОГ СТУДЕНТСКОГ БИЈЕНАЛА УМЕТНОСТИ КЊИГЕ

Предавање онлајн (на енглеском)   КАКО НАПРАВИТИ ФОТО-КЊИГУ?
доц. мр. ум. Оља Триашка Стефановић и мр. ум. Јурај Блашко, 
Академија ликовних уметности и дизајна, Братислава, Словачка

Предавање/разговор можете пратити путем апликације Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81380423341?pwd=cHlLRWF1Rk9DWVN0Q2ovbXlMQUlUUT09
.    .    .
Шта значи правити књигу? Шта је то визуелно приповедање приче? Шта је визуелна драматургија? Како успоставити професионалну мрежу индустријских контаката? Како разумети тржиште фото-књига широм Европе? Како читати слике и како да испричате своју причу уз помоћ фотографија? Која је улога графичког дизајна у  тој књизи и зашто је она од суштинског значаја? 
Предавање онлајн Како направити фото-књигу? биће усмерено на сва ова питања и објасниће шта се фото-књига данас, а приказаће и примере који могу бити од помоћи у процесу стварања фото-књиге. 

Предавачи: 
Доц. мр. ум. Оља Триашка Стефановић, фотографкиња и визуелна уметница, доценткиња на Академији ликовних уметности и дизајна у Братислави где сада руководи Департманом за фотографију и нове медије, једна од оснивача образовне платформе “PHO BO: Photo book creation” (Израда фото-књиге). 
Мр. Ум. Јураш Блашко (1980), графички дизајнер, један од оснивача образовне платформе “PHO BO: Photo book creation” (Израда фото-књиге), руководилац  Департманом за визуелне комуникације на Академијиуметности и дизајна у Братислави.

 

АCCOMPANYING PROGRAMME OF THE 2ND INTERNATIONAL STUDENT BIENNALE OF THE ART OF BOOK [S]BUK2

Online lecture (in English) HOW TO MAKE A PHOTO BOOK? 
by Doc. Mgr.art Olja Triaška Stefanović and Mgr.art Juraj Blaško
Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia

Tuesday, November 24, 2020, at 7:00 p.m.

You can follow the lecture / conversation via the Zoom application
https://us02web.zoom.us/j/81380423341?pwd=cHlLRWF1Rk9DWVN0Q2ovbXlMQUlUUT09
.    .    .
What is bookmaking? What is a visual storytelling? What is visual dramaturgy? How to establish a professional network of industry contacts? How to understand the photobook market across the Europe? How to read images and How to tell your story with photography? What is a role of graphic design in the book and why is essential? 
Online lecture “How to make a photo book” will focus on all those topics and explain what is a photobook today and show examples that can be helpful in photobook process.

Lecturers:
Doc. Mgr.art Olja Triaška Stefanović, ArtD, photographer, visual artist, one of the founders of PHO BO: teaching platform for photo books at AFAD and currently Head of the Department of Photography and New Media, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia.
Mgr.art  Juraj Blaško, ArtD. (1980), graphic designer, one of the founders of PHO BO: teaching platform for photo books and currently Head of the Department of Visual Communication at the Academy of Fine art and Design in Bratislava.

 

Top