КАКО КУЛТУРНА ПОЛИТИКА УТИЧЕ НА ФОРМИРАЊЕ КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ?

Понедељак, 29. јануар

19.00 ,Kлуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић” 

Учествују: проф. др Милена Драгићевић-Шешић, проф др Иван Меденица, Гојко Божовић (песник, књижевни критичар, есејиста и издавач)

У најширем смислу, културна политика представља укупност свесних активности различитих друштвених субјеката којима се обезбеђује оптимално задовољење културних потреба појединаца и друштвених група и успостављање система културних вредности, уобличавањем доминантног и (не)подстицањем развоја алтернативних културних образаца, као једног од услова интегрисаности и успешног функционисања одређене социјалне заједнице.

У ужем смислу, културна политика је израз интересно мотивисаних активности одређених друштвених субјеката којима се задовољавају првенствено њихове и (не)културне потребе друштвених група које представљају.

Ко су субјекти културне политике и културне акције у Србији? Како власници крупног капитала у тзв. културној индустрији утичу на креирање државне (не)културне политике? Чиме је све културна политика у одређеној социјалној заједници условљена? Који су културни модели препознатљиви? Да ли је у формирању културне политике једне државе могуће избећи идеолошко-политички нормативизам? У каквој су вези медијски комплекс и званична државна културна политика, будући да су медијски садржаји својеврсна агрегација културних вредности, чија непрестана дисеминација и масовна рецепција најдиректније утичу на формирање доминантног и алтернативних културни образаца у одређеној социјалној зајденици?

Top