КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ БУДУЋНОСТ КУЛТУРЕ УКОЛИКО ОНЛАЈН ТРЕНД ЊЕНОГ ПЛАСМАНА ПОСТАНЕ СВАКОДНЕВИЦА?

Среда, 24. март

20.00, Фејсбук и Инстаграм

Учествују: проф. др Наташа Симеуновић-Бајић и Срђан Обреновић (Извршни продуцент БДП)

Када има културе нико не примећује, а када ње нема – примећују сви.

Криза изазвана пандемијом Корона вируса зауставила је многобројне догађаје у култури, приморала установе и организације да преместе програме у виртуелно окружење и практично спречила мобилност актера културне и уметничке сцене.

Већина установа у Србији (једнако попут оних у иностранству) реаговала је на новонасталу ситуацију храбро ушавши у виртуелни свет, у жељи да својој публици, али и широј јавности пружи квалитетне садржаје.

Потенцијална питања:

Како ће се на класичну репрезентацију културних садржаја одразити њен улазак у виртуелни простор? Са променом услова рада, мења се и културна пракса. Колико је култура спремна на те промене? Ко су конзументи овако пласираних културних садржаја и да ли пуштање културе у дигитални простор отвара могућност да редовни конзументи културних садржаја постану и они који нису били посетиоци културних институција? Ако поставимо хипотезу да ће се временом променити простор презентације културе, начин њеног пласирања и рецепција публике, како ће опстати уметници, културни радници и институције културе? Начини на које су се професионалци у културним и креативним индустријама носили са изазовима у промењеним условима рада.

Top