ЈЕЗИК КАО ЦИЉ И СРЕДСТВО – ПОЛИТИКА И (ЗЛО)УПОТРЕБА ЛИНГВИСТИКЕ

Субота, 9. март

18.00, Kлуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић” 

 

Предавач: Милош Милићевић, докторант српског језика

Распад српскохрватске државне и језичке заједнице, који је започео 70-их година 20. века и кулминирао грађанским ратом, оставио је велику нејасност у погледу идентитета језика који се говори у четири савремене истојезичне републике. Процеси нациогенезе, који су започети са распадом југословенске државе, довели су чак до настанка два сасвим нова стандардна језика – црногорског и бошњачког. Ипак, шта подразумевамо под појмом језик? Чему потреба за ,,новим“ језицима? Зашто одређене заједнице имају потребу за својим посебним језиком и на који начин језичке праксе управо доводе до њиховог дискурзивног постојања? Колика је улога државе у тим процесима? И на крају, где је у свему томе српски језик?  Ово су само нека од питања која се отварају приликом предавања које ће одржати Милош Милићевић, докторант српског језика на Филолошком факултету у Београду. Разговор ће водити докторант српске књижевности Филолошког факултета у Београду, Вук Жикић.

Top