ИНФОРМАЦИОНО ЗАГАЂЕЊЕ У ЕРИ ПОСТ-ИСТИНЕ

Четвртак, 16. мај, 13.00, Мала сала

 

Предавач: Наташа Папић

Брзина ширења информација током историје зависила је од начина на који су се преносиле и бројности људи који су их стварали. Са појавом интернета и друштвених мрежа информације су почеле да се стварају и деле аларматном брзином стварајући информационо загађење захваљујући коме је све теже разликовати истину од лажи. Како појам лажне вести не обухвата сaв обмањијући садржај уведен је нови концепт под називом информацијски поремећај. На предавању ћемо се упознати са типовима информацијског поремећаја, истовремено указујући на значај критичког мишљења у сагледавању и разумевању медијског садржаја са којим се свакодневно сусрећемо.

Top