GO STRANGE / ЗАСТРАНИТИ

Уторак, 26. септембар
20.00, Велика сала 

Bunch of Scrumps 
GO STRANGE / ЗАСТРАНИТИ 
плесно-музичка представа

Bunch of Scrumps је колектив уметника који ствара експерименталне плесно-музичке перформансе. У овом колективу рад првенствено стварају извођачи сами, са намером да истраже каква уметничка знања могу да произађу из ове позиције. Они раде нехијерархијски и интердисциплинарно. 

Ова плесна и музичка представа истражује проживљена искуства нечега што је у исто време познато и чудно. Користи кретање, звук и намеру да произведе генераторе који нуде пролазе у измењена стања. Кроз целу представу одвија се игра са проширеним репрезентацијама људских идентитета. Употреба тела, и људских и предметних, покушава да склизне између свакодневног, апсурдног и оностраног. 

Тело које плеше постаје музички инструмент? Пешкири чисте психокинетичко поље заблуде! Ставила сам главу у воду. 

Go Strange замислили су, продуцирали и изводе Jacqueline Aylward (AUS), Маја Калафатић (SI/SRB) и Jesse Ojäjärvi (FI), уметници који долазе из различитих земаља и различитих културних средина, који деле и обнављају своје односе стварајући заједно.

Представа ће се изводити у Kesälahtiju и Хелсинкију (Финска), у Београду и Новом Саду. Овај рад подржали су Центар за промоцију уметности Финске (TAIKE), Чича Мичино позориште Београд, Дом културе „Студентски град“ Београд, Хелсиншка централна библиотека Oodi, Регионални фонд Финске културне фондације Северна Карелија, Културанова Нови Сад и Sovintola Kesälahti

Трајање представе: 45 минута
Улаз слободан

РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ПЛЕСА И МУЗИКЕ, коју ће водити аутори представе, биће одржана 25. и 27. септембра, од 11.00 до 13.00 ч. У Великој сали ДКСГ. Број полазника је ограничен на 15, сви заинтересовани могу да се пријаве на: teatar@dksg.rs

Радионица је бесплатна

Tuesday, September 26, 20.00, Main stage
GO STRANGE
dance and music performance

Bunch of Scrumps is a collective of artists making experimental dance and music performance pieces. In this collective the work is primarily made by the performers with the intention of exploring what artistic knowledge can emerge from this position. They work non-hierarchically and interdiciplinarily. 

This dance and music performance explores the lived experiences of something that feels familiar and strange at the same time. It uses movement, sound and intention to produce generators that offer gateways into altered states. It meets, familiarises and recycles these states.

Throughout the work there is a play with expanded representations of human identities. The use of bodies, both human and object, attempts to slip between the everyday, the absurd and the otherworldly. 

The dancing body becomes a musical instrument? The towels clear the psychokinetic delusional field! I put my head in the water.

Go Strange is imagined, created and performed by Jacqueline Aylward (AUS), Maja Kalafatić (SI/SRB) and Jesse Ojajärvi (FI). These artists, coming from different countries and different cultural environments/landscapes are sharing and rebuilding their relations by making together. 

To be performed in Kesälahti, Helsinki, Belgrade and Novi Sad.

This work is supported by Arts Promotion Centre Finland, Čiča Mičino Pozorište Belgrade, Dom kulture Studentski grad Belgrade, Helsinki Central Library Oodi, The Finnish Cultural Foundation’s North Karelia Regional Fund, Kulturanova Novi Sad and Sovintola Kesälahti.


Admission Free
Duration: 45min (approximately)


THE DANCE AND MUSIC WORKSHOP, led by the authors of the performance, will be held on the following dates: September 25 and 27, 11.00-13.00 on the main stage. The number of participants is limited to 15, all those interested can apply at: teatar@dksg.rs

Admission Free

 

Top