ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЈА (Старо и ново)

Четвртак, 15. април, Квадрикула / Мала сала у 18:00

СССР, 1929, 124’
Визуелно најупечатљивије Ејзенштајново филмско дело, захваљујући и фотографији Едуарда Тисеа, фокусира се на јунакињу са руског села која сведочи убрзаној механизацији и развоју Колхоза, модернизацији руског села. Филм у свом изразу представља мајсторство креативне ритмичке и асоцијативне монтаже у свим облицима које је аутор дефинисао у својој теорији.
 

Top