ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЈА (Старо и ново)

Среда 17. новембар, Мала сала у 18.00

СССР, 1929, 124’
Визуелно најупечатљивије Ејзенштајново филмско дело, захваљујући и фотографији Едуарда Тисеа, 
фокусира се на јунакињу са руског села која сведочи убрзаној механизацији и развоју Колхоза, модернизацији руског села. 
Филм у свом изразу представља мајсторство креативне ритмичке и асоцијативне монтаже у свим облицима које је аутор дефинисао у својој теорији.
 

Top