ФИЛОЗОФИЈА И ТЕРАПИЈА

Сваке суботе од 17.00 до 20.00 часова у Сали на спрату ДКСГ

Бесплатна радионица за студенте

ФИЛОЗОФИЈА И ТЕРАПИЈА

Радионицу води др Нада Благојевић, филозоф (удружење „Филозофски вртови”)

Традиција филозофских учења о души/психи је поучавала и синтетизовала многа искуства и знања о човеку, односу појединца према себи; о вредновању и превредновању смисла живота појединца, група и заједница, односно истине и лажи у човековом говору; као и знање о идејама доброте, лепоте и правде, које усмеравају његово понашање. Многе су савремене дисциплине преузимале та сазнања, али у другачијем контексту у односу на изворе из којих су потекла, као и са измењеном терминологијом. Научност нових дисциплина, ма колико била друштвено корисна, није успела да инкорпорира филозофске и духовне приступе, данас изузетно потребне савременом појединцу. Терапеутика, у смислу „бриге“ за човека је суштина и смисао филозофског говора и „Наговора на филозофију“ (Аристотел).

Филозофија као „фронезис” (практична, комуникациона мудрост и вештина живљења) и „парезија” као врста и начин говора, као и филозофска „аскезис“ (вежба), све оне указују на сложену специфичну динамику људског искуства.

Програм рада ће укључивати недовољно познате филозофске текстове истакнутих аутора. С обзиром на тренд да се филозофско образовање данас своди на минимум, да се губи његова практична вредност, циљ ових едукативних семинара је да се врати изгубљено знање новим генерацијама и у форми која је њима блиска и да се очува континуитет филозофских пракси. Филозофска терапеутска школа би била она карика која повезује античко-хеленистичке садржаје, ранохришћанске, ране ренесансе, модерне и савремених терапеутских истраживања многих дисциплина. Парадоксално, што се више хуманистичких дисциплина фрагментацијом дистанцирају од филозофије и духовности, на другој страни се препознаје значајан талас популарности филозофског начина резоновања и његове епистемологије – у покушају да се осмисли фрагментисана духовна слика света, препуна нетолеранције, агресивности и сумњивих животних вредности.

Top