ЕВАЛУАЦИЈА НАУЧНОГ РАДА

Среда, 29. март

13.00, Магистрала „Драган Ве Игњатовић“

Предавање

ЕВАЛУАЦИЈА НАУЧНОГ РАДА

Предавач: Др Сања Антонић

Тема предавања су основни библиометријски индикатори везани за ширу истраживачку и библиотечку заједницу: импакт фактор, Хиршов индекс, цитати, налог на Гугл Академику, цитираност у комерцијалним и некомерцијалним изворима.

Библиометријски индикатори су све више у употреби за вредновање истраживача, библиотекара, научних домаћих и иностраних часописа. Алтметрија је све заступљенија у различитим областима, као и библиометријски индикатори. Хиршов индекс је постао обавезни индикатор у природним и биомедицинским наукама, али и хуманистичким (примењује се на неке музичке чаописе). Информације из Гугл Академика су доступне сваком појединцу, а како направити лични налог, изанализирати цитраност и друге параметре можете сазнати на овом предавању.

Др Сања Антонић је информатор саветник, зaпoслeна од 1997. године у Oдeљeњу зa нaучнe инфoрмaциje и едукацију у Унивeрзитeтској библиoтeци „Свeтoзaр Maркoвић“ у Бeoгрaду. Докторску дисертацију „Цитатна анализа као метода вредновања научног рада истраживача из Србије у периоду од 2000. до 2016. године“ одбранила на Филолошком факултету Универзитета у Београду. У оквиру активности Одељења за научне информације и едукацију учествовала је у разним облицима едукације: за кориснике, студенте библиотекарства, докторанде и др. Oдржaлa је велики број прeзeнтaциja, прeдaвaњa, курсeвa и радионица о коришћењу eлeктрoнских извoрa информација.

Top