Елементи комуникације (крвоток, биохемија и порука)

Понедељак 20. јун Инстаграм, Фејсбук
Онлајн радионица

Предавач: проф. др Драгана Јовановић

Мислили сте да су учесници комуникације пошиљалац и прималац поруке? Каква заблуда! Када изговоримо реч, она заправо има више значења: оно које јој ми дајемо, које крије наше мотиве и оно што желимо да постигнемо. Особа која слуша чује три поруке: како је изговорено, како разуме и које јој значење даје. Ако нас је двоје у комуникационом чину, зашто нас заправо има шесторо?

Зато што у комуникацији не учествују само мозак и говорни апарат, већ цело наше тело, хормони и чула и све што смо у животу научили: вредности, стереотипи, предрасуде, предања предака и утицаји културних образаца са којима смо одрасли.

Top