Догодило се у Новом Саду приредио Урош Станковић

Догодило се у Новом Саду...: догађаји српске историје XIX века који су се одиграли у Новом Саду у очима српске штампе у Хабзбуршкој монархији / припредио Урош Станковић, Нови Сад: Градска библиотека, 2019.

"Странице ове књиге попунили су новински текстови о оним догађајима за које је аутор сматрао да су од највећег значаја за политичку и културну историју српског народа. Избор, с обзиром на велики број таквих догађаја који су се одиграли у Новом Саду, није био нимало лак. Определили смо се за оснивање Српске читаонице (1845), оба избора Светозара Милетића за градоначелника Новог Сада (1861. и 1867), оснивање Српског народног позоришта (1861), пресељење Матице српске у Нови Сад (1864), оснивачку скупштину Уједињене омладине српске (1866) и оснивање двеју српских странака у јужној Угарској - Либералне и Радикалне (1887)..." ( преузето из Предговора)

Top