Ћутање је злато - Фестивал немог филма

ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ НЕМОГ ФИЛМА

Назив фестивала је инспирисан истоименим филмом Рене Клера, из 1947, са радњом смештеном у епоху немог филма. Епоха немог филма је створила аутентично изражајно средство са оригиналним системом значењских кодова заснованим на поступцима који припадају искључиво визуелном кинематографском језику и манипулацији дијегетичким простором и временом- монтажи. Појавом звука, играни филм је преузео и неке облике изражајности из класичних драмских форми и тиме изгубио на својој чистоти и аутентичности у естетичком смислу, често дајући предност вербалним изражајним средствима. ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО је фестивал савременог немог филма свих категорија, као и ретроспектива класичних дела неме епохе играног филма.

Састоји се од такмичарског програма новонасталих филмова, као и специјалних пројекција значајних филмова из историје немог филма са са импровизованом музиком неколико музичких састава као пратњом и пратећим предавањима. Фестивал се реализује кроз неколико програмских целина:

А. Такмичарски програм савремених немих филмова који процењује трочлани жири делегиран од теоретичара и стваралаца из области кинематографије. Додељује се награда за најбољи филм, скулптура ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО.

Б. Пројекција значајног дела из историје немог филма и пратећа предавања о филму.

В. Извођење импровизоване музике на неме филмове из такмичарске селекције.

Г. Округли сто на тему рестаурације, дигитализације и развоја форме немог филма данас у светлу дигиталног доба.

Д. Умрежавање са другим фестивалима немог филма у свету.

Циљ фестивала је Ревалоризовање немог филма као оригиналног кинематографског израза и филмског језика заснованог на визуелним, знаковним и невербалним средствима изражавања. Истраживање перспектива немог филма у дигиталном добу, кроз представљање пројеката рестаурације и дигитализације. Циљна група фестивала су студенти Универзитета уметности, становници Студентског града, филмофилска популација, професионалци у области кинематографије. Учесници: Игор М. Тохољ, Уметнички директор фестивала, уредник филмског програма ДКСГ, Петар Митрић, селектор програма, аутори импровизоване музике, гости - рестауратори филмских копија из епохе немог филма, теоретичари филма.

Top