Бијенале студентског цртежа и студентске графике Србије

Дом културе „Студентски град од 1981. године континуирано и наизменично приређује бијеналне изложбе студентског цртежа и графике. Основна замисао ових изложби студентских радова је да на једном месту окупи и прикаже дела будућих академских ликовних и примењених уметника, и тако, пружи увид у особене рукописе различитих ликовних школа. Од свог оснивања Бијенале је носило назив Бијенале студентског цртежа и студентске графике СФРЈ, имало је југословенски карактер и представљало је студентске радове са Академија из југословенских република.

Након распада СФРЈ почетком деведесетих година Бијенале наставља са радом уводећи нову праксу позивања по једне академије из иностранства или бивших југословенски република као госта Бијенала. Од 2007. Бијенале носи назив Бијенале студентског цртежа и студентске графике Србије. Сваке године на Бијеналу студентског цртежа и студентске графике има прилику да излаже више од 100 аутора. Награда Бијенала састоји се у организовању самосталне изложбе награђеном аутору у Галерији Дома културе „Студентски град“. Награђени аутори имају прилику да учествују на групној изложби награђених аутора у Галерији Дома културе „Студентски град“ и након тога у другим универзитетским центрима у Србији и иностранству. До сада је одржано четрдесет и једно Бијенале и то, двадесет и једно Бијенале студентског цртежа и двадесет Бијенала студентске графике. Чињеница да многи, а нарочито награђени учесници досадашњих Бијенала студентског цртежа и студентске графике имају истакнута места на савременој ликовној сцени, како код нас тако и иностранству, потврђује квалитет и репрезентативност ове манифестације.

Top