БИБЛИОТЕКА ДКСГ

У нову 2022. годину улазимо са новим идејама и великим плановима за увећањем  библиотечког фонда, осавремењивањем услуга и побољшањем техничко-технолошких услова за коришћење библиотечке грађе и извора.

Библиотека је у претходном периоду оформила две модерне, савремено опремљене читаонице од којих је једна намењена одржавању предавања, радионица и курсева, а друга групном учењу и тимском раду са могућношћу отвореног приступа референсној грађи и другим публикацијама.

Додатни простор за смештај библиотечког фонда обезбеђен је набавком покретних поличних регала за магацин књига, чиме су створени услови за будуће обогаћивање фонда и набавку књига.

У згради Библиотеке налазе се три читаонице са око 470 читалачких места, као и две читаонице посебне намене. Библиотеку свакодневно користи више десетина, у испитним роковима и више од хиљаду студената. Корисницима је на располагању фонд књига и периодике из свих научних области које се проучавају на београдским универзитетима, као и стручна помоћ у одабиру литературе и претраживању доступних извора. Тематским изложбама књига и периодике у холу  упознајемо кориснике са богатством писане речи сачуване у нашем фонду. Фонд Библиотеке чини преко 56.000 књига и преко 100 наслова периодике. Библиотека је од 2005. године део система Виртуелне Библиотеке Србије под COBISS платформом (http://www.vbs.rs/cobiss/) и део мреже библиотека универзитета у Београду.

Top