Наш гост др ДАВОР ЏАЛТО (Стокхолм, Шведска)

С гостом ДКСГ,  ДАВОРОМ ЏАЛТОМ, предавачем Стокхолмског универзитета (Stockholm School of Theology), историчарем и теоретичарем уметности, уметником, теологом, теоретичарем друштва, разговара уредница Књижевног програма. Биће представљен зборник о савременим читањима Великог инквизитора, који је Џалто приредио с Данијелом Марковић, као и разговор на друге важне теме Достојевског.

 

Уторак 16. новембар у 19.00
Клуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић“
Циклус – 200 година од рођења Достојевског

Наш гост др ДАВОР ЏАЛТО (Стокхолм, Шведска)
Разговор с гостом и представљање зборника
САВРЕМЕНА ЧИТАЊА ВЕЛИКОГ ИНКВИЗИТОРА  
приређивачи Давор Џалто и Данијела Марковић
(Вулкан и Институт за студије културе и хришћанства, 2020)

Давор Џалто (Травник, 17. 5. 1980), теоретичар, уметник, историчар уметности, теолог, дипломирао је историју уметности у Београду, а докторску тезу Улога уметника у уметности самоодређења одбранио на Фрајбуршком универзитету, као најмлађи доктор хуманистичких наука у Немачкој и на простору бивше Југославије. Уврштен је међу најзначајније личности у историји Универзитета у Фрајбургу. Историју и теорију модерне уметности, естетику, православну теологију и политичку филозофију предавао је на више европских и америчких универзитета. Редовни је професор Стокхолмског универзитета. Дао је теоријски допринос областима: теорија личности, проблем ауторства, критика историјско-уметничког метода, систематизација естетике одсуства као феномена историје уметности 20. века, а допринео је и анализи процеса глобалних интеграција, те критици национализма на простору бивше Југославије. Његов рад се везује за опус Ноама Чомског, као и за политичку филозофију Шелдона Волина. Тренутно предаје на Stockholm School of Theology.

Top