УПОЗНАЈ САМОГА СЕБЕ: КАКО РАЗУМЕТИ СВОЈЕ СТРАХОВЕ?

Субота и недеља, 14. и 15. децембар од 14.30 до 17.00

Клуб Магистрала „Драган Ве Игеатовић“

УПОЗНАЈ САМОГА СЕБЕ: КАКО РАЗУМЕТИ СВОЈЕ СТРАХОВЕ?

Милан Дамјанац (удружење конструктивиста Србије)

Субота и недеља, 14. и 15. децембар од 14.30 до 17.00

Клуб Магистрала „Драган Ве Игеатовић“

УПОЗНАЈ САМОГА СЕБЕ: КАКО РАЗУМЕТИ СВОЈЕ СТРАХОВЕ?

Милан Дамјанац (удружење конструктивиста Србије)

Конструктивизам представља метатеоријску позицију и психотерапијски модалитет који третира личност као контигентну категорију успоставе илузије контроле над светом који је неухватљив у људске сазнајне категорије. Наметање значења свету је оно што зовемо конструктом. Конструкт подразумева категорију која обухвата интерпретацију света и на нивоу језичких симбола, али и невербалних експресија и знакова, као и мотива.

Приказаћемо конструктивистичко виђење човека и приказ рада са дефинисањем наше животне улоге, наших страхова, тежњи и потреба. Бавићемо се посматрањем психичког проблема, као некадашњег решења неког другог проблема, који је у међувремену постао проблем за себе. Уместо да посматрамо човека као биће покренуто мотивима које зовемо ирационалним, посматраћемо човека као биће вођено потребом да избегне своје велике страхове. У зависности од нивоа опажајне будности, стратегије за избегавање страхова су више или мае везане за примарне односе и невербалну структуру.

Покушаћемо да увидимо колико смо ми заправо врста психолошких механизама која је одговор на страх, а колико схватање, прихватање и „освешћивање“ тог страха нама пружа одржавање претпоставке о себи и животу. Онолико колико је страх освешћен, толико су наши механизми под нашом контролом. Од тога зависи да ли смо ми у контроли страха, или страх контролише нас.

Циљ ове радионице је промена перспективе, на којој ћемо вежбати да говоримо и пишемо о себи из угла других, себе сада, себе будућег, пожељног и непожељног, свог стида, кривице и страха.

Top