Skitter - Slideshow for anytime!
 • Prozor Šangaja
  ŠTA NE PROPUSTITI U KINI?
  Petak, 5. maj, Čitaonica E

 • Tenesi Vilijams
  STAKLENA MENAŽERIJA*
  Igraju: Olga Odanović, Bojana Stefanović, Aleksandar Đurica, Mihailo Lađevac
  Ponedeljak, 8. maj, 20.00, Velika sala

 • Tribina AFC
  EKSPORT-IMPORT KULTURE
  Sreda, 10. maj,18.00, Klub Magistrala

 • GODIŠNjA PRODUKCIJA AKADEMSKOG FILMSKOG CENTRA 2016/2017. (DRUGI DEO)
  Sreda, 17. maj, 20.00, Mala sala


28, 29, 30. april, Mala sala u 18.00
AMERIČKA PASTORALA

Svid Levov, nekadašnji legendarni srednjoškolski sportista, sada je uspešan biznismen, u braku sa Do...
28, 29, 30. april, Mala sala u 20.00
AMERIČKA DRAGA

Star (Saša Lejn), tinejdžerka iz problematične kuće, odlučuje da pobegne sa grupom ljudi koji prodaj...
7. april - 4. maj, Velika galerija
POČETNA STANICA

Naslovna tema ovogodišnje izložbe Početna stanica ukazuje na ulogu Beogradske politehnike kao mesta...
20. april - 4. maj, Galerija
π=PRIRODA, PRISUSTVO, POSTOJANJE - Ana Miljković, Milena Apostolović, Smiljana Čurić

Izložba je simbioza tri različita tumačenja pojma priroda. Istražujući njene određene segmente...
18-30. april, Hol Biblioteke
MAČO PISCI I NjIHOVA MAČO KNjIŽEVNOST - DOMAĆA KNjIŽEVNOST

18-30. april, Hol Biblioteke MAČO PISCI I NjIHOVA MAČO KNjIŽEVNOST - DOMAĆA KNjIŽEVNOST...