Ponedeljak, 5. jun, 19.00, Mala sala
ROKUMENTARCI D.A. PENEBEJKERA

Centralna muzička manifestacija Leta ljubavi 1967. beše festival u Montereju. D.A. Penebejker je o n...
Utorak, 20. jun, 19.00, Mala sala
Ciklus: Istorija bluza
TRI KRALjA

Fredi, Albert i Bi Bi King nisu u srodstvu. Doduše, Albert se u jednom periodu predstavljao kao polu...