Utorak, 17. oktobar, 19.00, Mala sala
POSLEDNjI KANTRI BLUZERI

Godine 1989. vremešni Džon Li Huker je albumom The Healer započeo seriju čudesnih izdanja. Za nekoli...