2-28. april, Velika galerija i Donji hol Velike sale
ZELENI KRUG
Izložba radova studenata Odseka za dizajn Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika

Naslovna tema izložbe ukazuje na odnos prema ekologiji i reciklaži. Cilј je da se društvenoj...
Subotom od 16.00, Studio 26
FOTO-RADIONICA IZVAN OKVIRA

Foto-radionica Izvan okvira ima za cilј da uputi polaznike da se kroz kreativno promišlјanje o...
20. april - 8. maj, Galerija
IMAGINARNO PUTOVANјE – PROSTORI ZA NASELjAVANјE Eva Barton (Mađarska), Jorge Fabián Castillo (Meksiko) i Jordi Vic (Katalonija), izložba u okviru Festivala Beogradski mesec fotografije

Putovanje nije tek stanje geografske mobilnosti. Ono može biti i pogled ka unutra, koji ima...