Petak, 14. jun, 17.00 - 02.00 Otvoreni prostori ispred DKSG / u slučaju kiše Velika galerija i Donji hol Velike Galerije
FIJUK SAJAM

Fijuk sajam povezuje male i još manje izdavače, buduće izdavače, male prostore, male kolektive, ma sve žive i najživlje, živu umetnost i žive ljude – pa neka nam sude....